Lantbruksentreprenad

Vi har möjlighet att hjälpa till med följande:

  • Rapidsådd - Rapidsådd med en fyrameters rapidsåmaskin med frontredskap.
  • Majssådd - Precisionssåmaskin för majs
  • Gödselkörning - Star 15m3 gödseltunna med sugkran, slangspridning och doseringsmätning. Vi har även möjlighet att hjälpa till med lastbilstransport av flytande stallgödsel för att sänka kostnaden vid längre transporter.
  • Växtskydd - Växtskydd utför vi med en luftassisterad Danfoil-spruta.
  • Ensilage - Vi kan åta oss hela eller delar av ensilageskörden (slåtter, exakthackning, transport och packning). Vi pressar och plastar även ensilagebalar.
  • Majsskörd - Vi kan även åta oss hela eller delar av majsskörd. Vi har en majshack med ett fyr-radigt radoberoende majsbord. Vi kan även ordna med transport och packning.
  • Utsädesrensning - Vi har en modern rensningsanläggning på Västerby gård utanför Arboga. Man kan få sitt utsäde rensat och betat och säckat i storsäckar.
  • Omlastning - Vi har möjlighet att erbjuda omlastning till lastbil i vår anläggning på Västerby gård.

 

 

 

 

Ängeby i Köping AB| Ängeby | 731 98 Köping | Telefon: 070-5534275 | E-post: info@angeby.com