Transport

Våra transportuppdrag är främst inriktade mot lantbruk och entreprenadsektorn och vägunderhåll. Vi kör bland annat flytande stallgödsel, grönmassa vid vallskörd, spannmål, grus och schaktmassor. Vi utför också vägunderhåll som snöplogning, saltning och väghyvling.

 

Grus / Hyvling:

Lastbilen vi kör grus med är utrustad med hyvelblad och kan göra hyvelarbeten.

 

Flytande Stallgödsel:

Vi har tankbil med släp för att köra flytande stallgödsel. Ekipaget har egen pumpkran för fyllning och tömning. Ett typiskt transportuppdrag är att effektivisera gödseltunnan vid längre transporter. Det ger en billigare och miljövänligare gödselspridning.

 

Grönmassa:

Vi transporterar vallfodergrönmassa i samband med vallskörd. Transporterna sker med 40m3 containrar.

 

 

 

 

 

 

Ängeby i Köping AB| Ängeby | 731 98 Köping | Telefon: 070-5534275 | E-post: info@angeby.com